Mobil versiya RU AZ
_
AZƏRBAYCAN » SİYASƏT

Cinayət və İnzibati Xətalar məcəllələrinə dəyişikliklər təsdiqlənib

31 Yanvar 2023, 17:38 (GMT +4)

Bakı, 31 yanvar, SalamNews. Prezident İlham Əliyev Cinayət Məcəlləsində və İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib.

SalamNews xəbər verir ki, sənəd “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” və “Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının icrası ilə əlaqədar imzalanıb.

Belə ki, Cinayət Məcəlləsinə aşağıdakı dəyişikliklər edilib:

1.1. 32.5-ci maddədən “pul vəsaitlərini və ya digər” sözləri (hər iki halda) çıxarılsın;

1.2. 99-1.1.2-ci (hər üç halda), 99-1.1.3-cü və 99-8.2-ci maddələrdən “pul vəsaitləri və ya digər” sözləri çıxarılsın;

1.3. 193-1-ci maddə üzrə:

1.3.1. adından və 193-1.1-ci maddədən “pul vəsaitlərini və ya digər” sözləri çıxarılsın;

1.3.2. 193-1.1.1-ci maddədən “pul vəsaitləri və ya digər”, “pul vəsaitlərinin və ya digər” və “pul vəsaitlərindən və ya digər” sözləri çıxarılsın;

1.3.3. 193-1.1.2-ci maddədən “pul vəsaitləri və ya digər” sözləri (hər iki halda) çıxarılsın;

1.3.4. 193-1.3.2-ci maddədə “külli” sözü “xeyli” sözü ilə əvəz edilsin;

1.3.5. “Qeyd” hissəsində “külli miqdar” dedikdə qırx beş” sözləri “xeyli miqdar” dedikdə əlli” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4. 194-cü maddə üzrə:

1.4.1. adından “pul vəsaitlərini və ya digər” sözləri çıxarılsın;

1.4.2. 194.1-ci maddədən “pul vəsaitləri və ya digər” sözləri çıxarılsın;

1.5. 202-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda “Qeyd” hissəsi əlavə edilsin: Kommersiya və ya bank sirri olan məlumatları “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edən şəxsə bu Məcəllənin 202.2-ci maddəsinin qüvvəsi şamil edilmir.”;

1.6. 316-2-ci maddə üzrə:

1.6.1. adından “pul vəsaitlərinin və ya digər” sözləri çıxarılsın;

1.6.2. 316-2.1-ci maddədən “pul vəsaitlərinin və ya digər” sözləri çıxarılsın, həmin maddədə “leqallaşdırılmasına qarşı həyata keçirilən tədbirlər” sözləri “leqallaşdırılması ilə bağlı maliyyə monitorinqi orqanına məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi, yaxud əməliyyatların icrasının dayandırılması” sözləri ilə və “məlumatların” sözü “məlumat və sənədlərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6.3. 316-2.2-ci maddədə “maliyyələşdirilməsinə qarşı həyata keçirilən tədbirlər” sözləri “maliyyələşdirilməsi ilə bağlı maliyyə monitorinqi orqanına məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi, yaxud əməliyyatların icrasının dayandırılması” sözləri ilə və “məlumatların” sözləri “məlumat və sənədlərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6.4. aşağıdakı məzmunda “Qeyd” hissəsi əlavə edilsin:

“Qeyd: Vəkil, notarius, rieltor, hüquq, mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri göstərən şəxs tərəfindən müştərini qeyri-qanuni fəaliyyətdən çəkindirmək məqsədilə onu və ya digər şəxsləri əməliyyatların icrasının dayandırılacağı və ya müvafiq məlumatların maliyyə monitorinqi orqanına təqdim ediləcəyi barədə məlumatlandırması hallarına bu Məcəllənin 316-2-ci maddəsinin qüvvəsi şamil edilmir.”.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə aşağıdakı dəyişikliklər edilib:

2.1. 38.1-ci və 102.1-ci maddələrdən “pul vəsaitlərinin və ya digər” sözləri çıxarılsın;

2.2. 43.1-ci maddədən “(vəkillərə və auditor xidməti göstərən şəxslərə münasibətdə)” sözləri çıxarılsın;

2.3. 431-ci maddənin “Qeyd” hissəsinin mətni 1-ci bənd hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 2-ci bənd əlavə edilsin:

“2. Kommersiya və ya bank sirri olan məlumatları “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edən şəxsə bu maddənin qüvvəsi şamil edilmir.”;

2.4. 598-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 598. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulması

598.1. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına, yəni:

598.1.1. maliyyə institutları tərəfindən müştəri uyğunluğu tədbirlərinə, məlumat və sənədlərin saxlanılmasına və üçüncü şəxslərə güvənməyə dair tələblərə riayət olunmamasına, hər bir müştəriyə və əməliyyata görə;

598.1.2. maliyyə institutları tərəfindən daxili nəzarət proqramının tətbiq edilməməsinə, yaxud tam tətbiq edilməməsinə görə;

598.1.3. maliyyə monitorinqi orqanının cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində verdiyi yazılı göstərişlərin maliyyə institutları tərəfindən vaxtında və ya tam icra edilməməsinə, hər bir yazılı göstərişə görə;

598.1.4. maliyyə institutları tərəfindən nəzarət orqanlarının fəaliyyətinə maneələrin yaradılmasına, o cümlədən sorğulara cavab verilməməsinə, tələb olunan məlumat və sənədlərin təqdim edilməməsinə, yanlış məlumat və sənədlərin verilməsinə (sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə aparılan yoxlamalara münasibətdə bu Məcəllənin 602.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla) görə; 

598.1.5. maliyyə institutları tərəfindən siyasi nüfuzlu şəxslər ilə bağlı tələblərə əməl edilməməsinə, hər bir siyasi nüfuzlu şəxsə və əməliyyata görə; 

598.1.6. maliyyə institutları tərəfindən yeni texnologiyaların tətbiq edilməsinə dair tələblərin pozulmasına görə vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan otuz min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

598.2. Xarici hüquqi təsisatın idarəçisi qismində çıxış edən şəxsin öhdəlik daşıyan şəxslərlə işgüzar münasibətlər qurarkən xarici hüquqi təsisatın idarəçisi olduğunu bəyan etməməsinə görə fiziki şəxslər min manatdan iki min manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxsləri iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on iki min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

598.3. Xarici ölkədə (ərazidə) təsis edilən (qeydiyyatdan keçən) hüquqi şəxsin kənar idarəçisi qismində çıxış edən şirkətin xidmət təminatçısının öhdəlik daşıyan şəxslərlə işgüzar münasibətlər qurması zamanı şirkətin xidmət təminatçısı qismində iştirak etdiyini bəyan etməməsinə və bununla əlaqədar zəruri bütün məlumat və sənədləri təqdim etməməsinə görə -

fiziki şəxslər min beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxsləri iki min beş yüz manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on beş min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

598.4. Maliyyə institutları tərəfindən monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi ilə bağlı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına, hər bir əməliyyata görə vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iyirmi min manatdan otuz min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

598.5. Maliyyə institutları tərəfindən əməliyyatların icra edilməməsinə dair “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblərin pozulmasına, hər bir əməliyyata görə vəzifəli şəxslər üç min manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər otuz min manatdan qırx min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

598.6. Maliyyə monitorinqi orqanının əməliyyatların dayandırılması barədə qərarının maliyyə institutları tərəfindən icra edilməməsinə, hər bir əməliyyata görə vəzifəli şəxslər dörd min manatdan altı min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər qırx min manatdan əlli min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

598.7. Bu Məcəllənin 598.1-ci və 598.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş xətaların qeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri tərəfindən törədilməsinə görə vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər səkkiz min manatdan on beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

598.8. Dini qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə risklərin minimallaşdırılmasına yönəldilmiş qayda və prosedurlara malik olmamasına görə vəzifəli şəxslər iki min manatdan dörd min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər on min manatdan iyirmi min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

598.9. Auditor xidməti göstərən şəxslər tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlərin təqdim edilməsi və ya məlumat və sənədlərin saxlanmasına dair tələblərə riayət olunmamasına, yaxud maliyyə monitorinqi orqanının cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində maliyyə monitorinqi orqanının verdiyi yazılı göstərişlərin vaxtında və ya tam icra edilməməsinə, həmçinin nəzarət orqanlarının fəaliyyətinə maneələrin yaradılmasına, sorğulara cavab verilməməsinə, tələb olunan məlumat və sənədlərin təqdim edilməməsinə, yanlış məlumat və sənədlərin verilməsinə görə vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər səkkiz min manatdan on beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

598.10. “Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada aktivlərin dondurulması üzrə tədbirlərin görülməməsinə, hər bir fiziki şəxs və ya quruma görə vəzifəli şəxslər üç min manatdan beş min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər otuz min manatdan əlli min manatadək məbləğdə cərimə edilir.”.

Bu Qanun 2023-cü il fevralın 1-dən qüvvəyə minir.

 Ölkənin və dünyanın ən son xəbərləri bizim Facebook səhifəmizdə


Əlaqəli Xəbərlər

31 Mart 2023, 17:40 (GMT +4)
Xocavənddə silah-sursat aşkarlanıb

31 Mart 2023, 17:25 (GMT +4)
Aprelin 9-da IX siniflər üçün buraxılış imtahanı keçiriləcək

31 Mart 2023, 17:10 (GMT +4)
Gürcüstandan Azərbaycana gətirilən 24,5 ton kartof zərərvericilərə görə məhv edilib

31 Mart 2023, 16:50 (GMT +4)
Azərbaycan taekvondoçuları açıq Avstriya çempionatında iştirak edəcəklər

31 Mart 2023, 16:27 (GMT +4)
Aprelin ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

31 Mart 2023, 16:10 (GMT +4)
İnam Kərimov Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

31 Mart 2023, 15:55 (GMT +4)
FHN-in “İzotop” xüsusi kombinatında təlim keçirilib

31 Mart 2023, 15:30 (GMT +4)
Laçın-Xankəndi yolundakı aksiya 110 gündür davam edir

31 Mart 2023, 15:26 (GMT +4)
KTMT: “Ermənistanla Azərbaycan sərhədində vəziyyət gərgin olaraq qalır”

31 Mart 2023, 15:05 (GMT +4)
Lukaşenko: Rusiya ən dəhşətli silahdan istifadə edəcək

31 Mart 2023, 14:45 (GMT +4)
Prezident Zaqatalada avtomobil yolunun tikintisinə 6,7 milyon manat ayırıb

31 Mart 2023, 14:27 (GMT +4)
Putin Latviya və Estoniyadakı səfirlərini geri çağırıb

31 Mart 2023, 14:20 (GMT +4)
Sumqayıtda odlu silahdan havaya atəş açılıb, saxlanılan var

31 Mart 2023, 13:55 (GMT +4)
AMEA doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edib

31 Mart 2023, 13:30 (GMT +4)
Ağstafaya dolu düşüb, bəzi rayonlara qar yağıb (FAKTİKİ HAVA)

31 Mart 2023, 13:05 (GMT +4)
Azərbaycan Premyer Liqasında IV dövrəyə start verilir

31 Mart 2023, 12:45 (GMT +4)
XİN: Azərbaycan Ermənistanın cəzasızlığına son qoyulması istiqamətində tədbirlər görməyə davam edəcək

31 Mart 2023, 12:20 (GMT +4)
AMB bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb

31 Mart 2023, 11:55 (GMT +4)
Azərbaycanla İtaliyanın gömrük orqanlarının əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edilib

31 Mart 2023, 11:30 (GMT +4)
Ceyhun Bayramov: “Ermənistanın təxribatları Azərbaycanın sülh və quruculuq səylərinə maneədir”

31 Mart 2023, 11:05 (GMT +4)
Zelenski: Ukrayna qələbə üçün hazırlıqlara başlayıb

31 Mart 2023, 10:40 (GMT +4)
Azərbaycan Ordusunun artilleriya bölmələri ilə döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib (VİDEO)

31 Mart 2023, 10:15 (GMT +4)
TDT 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqrımı Günü ilə bağlı paylaşım edib

31 Mart 2023, 09:50 (GMT +4)
Tokio - Tel-Əviv təyyarəsi Bakıya təcili eniş edib

31 Mart 2023, 09:25 (GMT +4)
Bakıda sıxlıq müşahidə edilən yollar açıqlanıb

31 Mart 2023, 09:00 (GMT +4)
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımından 105 il ötür

30 Mart 2023, 17:40 (GMT +4)
Azərbaycanda daha 69 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

30 Mart 2023, 17:20 (GMT +4)
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yaradılıb

30 Mart 2023, 17:00 (GMT +4)
Pərviz Şahbazov: Tezliklə İğdır-Naxçıvan kəmərinin Türkiyə hissəsinin tikintisinə başlanılacaq

30 Mart 2023, 16:40 (GMT +4)
Xaricdə təhsil üçün Dövlət Proqramı çərçivəsində sənəd qəbulu başlayıb

1

Saytda dərc olunmuş istənilən materiala bütün hüquqlar müəllif hüquqları barədə beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun şəkildə qorunur. Saytda yerləşdirilmiş istənilən audio, foto və videomaterialların istifadəsinə yalnız hüquq yiyəsinin icazəsi və SalamNews saytına istinadla yol verilir.
E-mail: [email protected]
Tel./Fax: (+99412) 555 1 313
(+7499) 120 63 66